Catechismus voor Jongeren

Beste lezer,Neem deze catechismus liefdevol en met zorg ter hand. Hieruit zul je de meest belangrijke dingen van het leven leren of je weer voor de geest halen, die een vreugde zijn voor de heiligen en die zoet als honing zijn voor wie wijs is.Is er iets belangrijker dan God en de dingen die met God te maken hebben? Nee, niets. Daarom zul je leren om God te kennen, te beminnen en te dienen. Dat is iets groters dan het met een ruimteschip ontdekken van een verre planeet; of het met een onderzeeboot ontdekken van de diepten van de zee; of het reizen naar de uithoeken van de hele wereld. Met deze catechismus zul je “met alle heiligen in staat zijn te vatten wat de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en de liefde van Christus te kennen, die alle kennis te boven gaat.” (Ef. 3,18-19)Omdat God zo groot is en wij zo klein, moeten wij Hem altijd met grote nederigheid vragen om ons verstand te verlichten, ons hart te bezielen, onze wil edelmoedig te maken, zodat wij Hem door middel van deze catechismus en doorheen ons hele leven beter leren kennen, Hem iedere dag meer beminnen en Hem dienen zoals Hij alleen dat verdient. De auteur Autorius: Carlos Miguel Buela ISBN: 978-3969420201

0 Comments